วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุุปการศึกษา ครั้งที่ 3

1.พรีเซนต์แปลสรุปข่าว

2.สิ่งที่ต้องศึกษา
2.1.ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
2.2.ชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
2.3.บทบาทของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
2.4.ที่มาต่างๆของการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์3.การใช้แอพลิเคชั่น Drawing ใน Google Drive ในการสร้างกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
" Design Framework "

4.สร้างบล็อคกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น