วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 1 (18 สิงหาคม 2557 )

แนะนำเกี่ยวกับวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์

การบ้าน ให้หาความหมายของคำว่า "กราฟิก","การออกแบบกราฟิก"และ"การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์" พร้อมภาพประกอบ 


จับกลุ่มกลุ่มละประมาณ 5 คน ทั้งหมด 8กลุ่ม ร่วมกันทำแบบสำรวจ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น