วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 2 (25 สิงหาคม 2557)

ตรวจผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาหามา อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการทำงาน และลักษณะของมูดบอร์ด 

ตอบแบบสอบถามก่อนเรียน 

ศึกษาข้อมูลกราฟิกบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้อมูลรหัสแท่ง Barcode เครื่องหมายรับรองต่างๆเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น